Uitbetalingsinstellingen

Om een tijdelijke of een werkloosheidsuitkering te bekomen moet men zich eerst als werkzoeker bij de BGDA laten inschrijven. Dan kan men bij een betaalinstelling een aanvraag voor deze uitkering indienen. Deze instelling kan de HVW of een vakbond zijn (voor de werklozen die lid van een vakbond zijn).

De betalingsinstellingen hebben als opdracht :

  • het uitreiken aan de werklozen van de nodige inlichtingen en documenten;
  • het indienen van elke aanvraag om uitkering bij de werkloosheidskantoren;
  • het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen en dergelijke.

De betaalinstelling maakt een dossier op en stuurt het naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De reglementering betreffende werkloosheid en het bedrag van de uitkeringen vindt u op de site van het Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Metagids).

Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Algemeen Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie (ACLVB)

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)