Senior werknemers

WERKHERVATTING

U bent 55 jaar of ouder op het moment dat u het werk hervat na een periode van werkloosheid? U komt misschien wel in aanmerking voor een werkhervattingstoeslag.

https://www.rva.be/nl/burgers/tewerkstelling/werkhervatting