PWA Elsene

  • 27 juli 2021
Agence Locale pour l'Emploi Ixelles

Het PWA geeft langdurig werkzoekenden de mogelijkheid om in de buurt kleine klussen op zich te nemen zoals tuinonderhoud, kinderopvang bij onderwijsinstellingen of privé-personen, huishoudelijke klussen…

Documentatie :